Salz2017. szeptember 13. és 15. között került sor Salzburgban a Dual Statehood in Modern Europe. The Austro–Hungarian Compromise of 1867 in comparative perspective című konferenciára. A konferencia célja az volt, hogy a kiegyezéssel létrejövő Osztrák–Magyar Monarchiát Európa más kettős szerkezetű államaival összehasonlításban vizsgálja. A konferencia előadói Ausztria–Magyarország mellett a brit–ír, a norvég–svéd, az orosz–finn, a portugál–brazil és a lengyel–litván uniók történetát járták körül. A Nemzettadat-kutatás Multidiszciplináris Kutatócsoport munkatársai közül Cieger András az osztrák–magyar jogrendszerről, Varga Bálint pedig Ausztria–Magyarország reprezentációs politikájáról tartott előadást. A részletes program itt olvasható.

SzekelyM borito page 001A XXIV. Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg Kutatócsoportunk művészettörténész tagjának, Székely Miklósnak a monográfiája Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum (1887–1918) címmel, amely kutatócsoportunk keretében végzett munkájának eredményeit foglalja össze. A kötet e sajátos feladatú és gyűjtőkörű erdélyi múzeum modernizációs szerepét vizsgálja. 
Bővebben...

Varga Bálint, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, kutatócsoportunk tagja a közelmúltban két könyvvel jelentkezett. A Berghahn Books gondozásában a The Monumental Nation. Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary című munkája látott napvilágot (további részletek itt olvashatóak). A Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések – Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből című sorozat harmadik darabjaként pedig az Árpád a város fölött – Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán című kötet az MTA BTK TTI kiadásában jelent meg.  A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható.

2016. szeptember 16–17-én tartotta a Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon kutatócsoport második nemzetközi konferenciáját a nemzeti múlt és kultúra megteremtésének történetéről magyar–finn összevetésben. A konferenciának ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudmányi Kutatóközpont adott otthont (a program és az előadások rezüméi angol nyelven itt olvashatóak).

Bővebben...